vioft2nnt8|201049142CC5|zubabi_zd|ContentPage|ContentText|0xfeff230800000000a901000001000c00

gleevec

gleevec rassetti.ca

buy naltrexone online cheap

where can i buy low dose naltrexone

how much are abortions

abortion pill nyc peider.dk

naltrexone reviews australia

naltrexone shot reviews click here

Robert A. Haller. İtiraf: Karanlık Hakkında Öyküler II

Bu film henüz tamamlanmamış üçlemenin ikinci filmi ve çok değişik (Demirkubuz’un diğer filmlerinden farkı bunun bir gizem filmi olması). Film, Amerikalı yazar Ross Macdonald’ın polisiye romanlarını anımsatıyor. Macdonald romanlarında karakterlerin ızdırabına neden olan şey, eskiden yaşanmış, bastırılmış ancak tamamen gömülememiş olaylardır. İtiraf’ın ana karakteri mühendis Harun (Taner Birsel), evliliğini tahrip eden şeyin peşini kovalarken kendisinin ve karısının geçmişine döner. Bu karı-koca, ortak bir ihanet geçmişini ve eylemleriyle hesaplaşamamış olma durumunu paylaşmaktadırlar.İtiraf, teması ve sinematik yapısı açısından C Blok’a benzese de, izleyicinin kendi buluşlarını yapabilmesi için anlatının ayrıntılarına girmekten kaçınacağım.

Demirkubuz, İtiraf’ta damgasını taşıyan imgelerden birini kullanır: Gece vakti, bir karayolunda araba sürme. Filmin başlarında karayolunun şeritleri arabanın altından kayıp gittiği, sokak lambaları arabanın ileriye doğru hareketiyle karardığı (uzun arka görüntüler de unutulmamalı), duyusal beceriyle çekilmiş böyle bir sahne var. Demirkubuz, Türkiye manzaraları içinde dolaşan insanların ve karayollarının şairi. Burada, kahramanları anılar, mekanlar ve zaman içinde dolaşan Ömer Kavur’a yakın.

Yazgı’nın kahramanı Musa’nın tersine, Harun geçmişe bakmaya; karısının ve kendisinin peşini bırakmayan, kendisini öfke buhranlarına ve ağlamaya, karısını ise kararlı bir suskunluğa indirgeyen irinli yarayı deşmeye kararlıdır. Duygusal yoğunluk—duyguların hamlığı ve derinliği— bu filmi Demirkubuz’un diğer filmlerinden ayıran şey.

Demirkubuz’un ani kurgulama uslubu bu öyküye çok uygun. Uzun zaman dilimleri hiç bir uyarı yapılmadan atlanıyor. Yıllar bir an içinde geçiyor ama burada yürürlükte olan şey ahlaki berraklıktır. Filmin sonuna yaklaşırken karakterlerden biri şöyle der: “Hiç bir şey geçmedi. Geçmekte olan, zaman”. Pek doğru değil: Demirkubuz’un dünyasında anlayış ve kabullenişe yer var.

Robert A. Haller. Films by Zeki Demirkubuz. 2003.

Five